AUTOGAS és futur

Actualment totes aquestes marques han tret a la venda vehicles amb el sistema de GLP  incorporat. Aquesta opció els ha permès entrar d’una manera molt potent en el mercat del baix consum,  ja que el sistema els permet reduir les emission de CO2 i pertant complir la normativa exigida per la Unió Europea, de reduir a 95gr/km.

Avantatges mediambientals respecte a la gasolina
– Reducció del 68% de las emissions de NOx
– Reducció del 15% de las emissions de CO2

Avantatges mediambientals respecte al gasoil o biodiésel
– Reducció del 99% de las emissions de partícules
– Reducció del 96% de las emissions de NOx
– Reducció del 50% del nivell de soroll
– Reducció del 10% de las emissions de CO2