Projecte d’una estació de regulació de Gas Natural per l’alimentació de cremadors de gas natural