A RARSA, disposem d’oficina tècnica, on es realitza tota mena de projectes i documentació per tal de realitzar el suport documental que acompanya tot tipus d’instal-lació i poder realitzar la contractació amb l’empresa subministradora. Es realitzen projectes tècnics, certificats d’instal-lació, certificats d’instal-lacions tèrmiques i legalitzacions de tipus únic.

Desde el nostre departament tècnic es realitza l’estudi, assesorament i disseny de la seva instal-lació, ajustant-la a la legislació vigent i a les disposicions legals necessàries per el seu bon ús i funcionament.

Desde l’oficina tècnica, també es realitza el control d’obra, per tal de fer el seguiment dels treballs executats, assegurant que s’ajusten als treballs projectats i l’emissió fidel dels plànols as-built.

Un cop la instal-lació queda acabada, es realitza la legalització i posada en servei de la mateixa.