Apart de les instal-lacions de gas propà, que són la nostra activitat principal,també realitzem tot tipus d’instal-lacions de gasos combustibles i productes combustibles.

Gas Natural

Dissenyem i fabriquem Estacions de Regulació i mesura (ERM) per empreses amb grans consums que requereixen de reguladors d’altes prestacions i caudals. Emetem els seus certificats de homologació.

Gasoil

Instal·lem calderes de gasoil i dipòsits de gasoil. També inertitzem els dipòsits amb sorra i els retirem.