INSTAL·LACIÓ RECEPTORA INDIVIDUAL PER UNA CASA UNIFAMILIAR

En aquest cas comptarem amb una escomesa des del tub de la companyia fins a l’armari de comptador on tenim la clau d’usuari. Dintre d’aquest armari tenim la primera regulació, prèvia al comptador. Una vegada compatibilitzat el gas, ja es distribueix per els diferents aparells de l’habitatge, tenint abans una clau d’aparell i en el cas d’haver-hi més d’un, una clau general interior.

INSTAL·LACIÓ RECEPTORA INDIVIDUAL PER A CLIENTS EN EDIFICIS

En aquest altre cas, partim de l’escomesa amb el tub de la companyia fins a l’armari de comptadors (comunitari). En aquest cas, tenim una clau genera i una clau d’usuari per a cada client. Una vegada ja passats per el comptador comença la instal·lació individual (en aquest cas) fins la clau on es conectaran els aparells. En cas de que hi hagi més d’un aparell disposarem d’una clau general interior.