Propà Domèstic Industrial RARSA comença la seva activitat l’any 1969 realitzant instal·lacions, projectes i muntatges de gasos combustibles (propà, butà i gas natural) així com la realització d’instal·lacions complementàries de calefacció domèstica (radiadors), industrial (generadors d’aire) i de pantalles tèrmiques (granges de bestiar).

Des RARSA hem realitzat més de 3.000 projectes de muntatge de dipòsits de GLP, tant en àmbit particular per a ús domèstic com en àmbit empresarial per a usos industrials. Hem realitzat canalitzacions de municipis on s’instal·la una zona d’emmagatzematge i acte seguit es va canalitzant tota la xarxa de gas per alimentar tants usuaris com sigui possible, fent arribar la comoditat del gas propà a totes les llars.

El nostre objectiu ha estat des del primer dia la millora contínua a base de fer la feina ben feta i des de l’any 2001 funcionem sota els paràmetres del procés de certificació ISO 9001, que garanteixen la qualitat del nostre treball i asseguren un seguiment continuat en els nostres processos de treball.

El nostre personal està format per enginyers tècnics, tècnics instal·ladors de gas amb categories IG-A i IG-B així com tècnics formats per Sedigas (entitat reconeguda a tot l’estat per formació de personal en temes d’instal·lació de gas) per a la soldadura amb canonades de Polietilè de TIPUS A i B, així com tècnics acreditats per inspecció i posades an servei de noves instal·lacions, amb acreditacions PAD-1-2 i APMR-AD .

Disposem de 3 oficines, la central, situada a Castellar del Vallès, la delegació de Girona, situada a Llambilles, i la delegació de Bellver de Cerdanya, des de les quals, aportem cobertura de servei i atenció a tots els nostres clients.