•El sistema comença a injectar gas a partir de les 1.100 rpm.
•A mesura que pugen les revolucions del motor, baixa el porcentatge d’injecció de GLP.
•Màxima substitució de GLP a 1.100 rpm
•Deixa d’injectar GLP a 1.700 rpm
•Estalvi amb rutes planes de 7-8 €/100km, exemple Barcelona-LLevant
•Estalvi en rutes exigents de 3-4 €/100km, Barcelona-Galícia
•Estalvi mitjà de 5-6 €/100km
•Cost de l’adaptació:  8.900 €/camió + IVA (aprox.)