COMUNITATS DE VEÏNS (JA EXISTENTS O NOVES)

Aquesta opció va dirigida principalment a totes les comunitats de Veïns que disposen d’un dipòsit de gas i que actualment ho està gestionant el president o el responsable de la comunitat.

Amb aquest sistema, s’acaben els problemes de consum entre veïns i es fan lectures reals client per client.

 • PREU + ECONÒMIC

  Preu B.O.E. Es pot fer la consulta mitjançant la nostra pàgina web.

 • Manteniment del dipòsit SENSE càrrec per la Comunitat

  Manteniment de la zona de dipòsit, reparacions en cas d’averia, resseguiment de la xarxa de distribució, proves d’estanqueïtat i proves de pressió del dipòsit (retimbrat)

 • Factura individual del consum real

  Cada client té un comptador individual i rebrà una factura bimensual del consum.

 • Atenció d’urgències 24h

  Disposem d’un telèfon per atenció d’urgències 365 diess a l’any, 24 hores al dia.

 • Control del nivell de gas del dipòsit

  Gestionem totes les comandes de gas i garantitzem el subministrament durant tot l’any.

 • Gestió de les comandes de Gas

  L’usuari es despreocupa del seguiment i control del nivell del dipòsit.