<p>

<br />

COMUNITATS DE VEÏNS (JA EXISTENTS O NOVES)

Aquesta opció va dirigida principalment a totes les comunitats de Veïns que disposen d’un dipòsit de gas i que actualment ho està gestionant el president o el responsable de la comunitat o bé comunitats que desitgen instal·lar gas a les seves llars.Amb aquest sistema, s’acaben els problemes de consum entre veïns i es fan lectures reals client per client.Rarsa s’encarrega del servei integral de la instal·lació de gas, des del manteniment del dipòsit, fins a la facturació individualitzada de gas a cada veí.

<br />
<br />
<br />
  <br />
 • PREU + ECONÒMIC

  <br />Preu B.O.E. Es pot fer la consulta mitjançant la nostra pàgina web.<br />

 • <br />
 • Manteniment del dipòsit SENSE càrrec per la Comunitat

  <br />Manteniment de la zona de dipòsit, reparacions en cas d’averia, resseguiment de la xarxa de distribució, proves d’estanqueïtat i proves de pressió del dipòsit (retimbrat)<br />

 • <br />
 • Factura individual del consum real

  <br />Cada client té un comptador individual i rebrà una factura bimensual del consum.<br />

 • <br />
 • Atenció d’urgències 24h

  <br />Disposem d’un telèfon per atenció d’urgències 365 diess a l’any, 24 hores al dia.<br />

 • <br />
 • Control del nivell de gas del dipòsit

  <br />Gestionem totes les comandes de gas i garantitzem el subministrament durant tot l’any.<br />

 • <br />
 • Gestió de les comandes de Gas

  <br />L’usuari es despreocupa del seguiment i control del nivell del dipòsit.<br />

 • <br />
</p>