Aquests tipus de dipòsits mòbils s’utilitzen sobretot en els casos en que hi ha poc consum (només ACS) o bé en consums més elevats quan no hi ha prou espai per a col·locar un dipòsit de més capacitat. En aquests casos, instal·lem una bateria de botelles de 35kg Un dels avantatges d’aquest sistema, és que s’adapten a l’autonomia que el client necessita i que el canvi d’envasos el realitza la companyia. Tenim varies opcions segons consum: de 2+2 , de 3+3, de 4+4, de 5+5.

MÉS INFORMACIÓ